Tìm người thân

MS3481: Trần Thị Hiền tìm anh Trần Thanh Liêm

Họ và tên: Trần Thanh Liêm

Năm sinh: 1935

Quê quán: Hà Đông

Tên cha: Trần Văn Khánh

Tên mẹ: Lê Thị Đoán

Năm thất lạc: 1950

Bà Trần Thị Hiền

Bà Trần Thị Hiền

Trong ảnh là bà Trần Thị Hiền đăng ký tìm anh trai tên là Trần Thanh Liêm, sinh khoảng năm 1935, tại Hà Đông. Bố là cụ Trần Văn Oanh, làm nghề dạy học. Còn mẹ là cụ bà Lê Thị Đoán, đã mất năm 1945.

Ngày 7-3-1950 khi ông Liêm đang theo học lớp đệ nhị tại trường học tại xã Nam Trung, thì một nhóm lính người Pháp đến bắt ông  Liêm đi rồi bặt tin từ ngày đó. Sau này, nghe nói có một người ở Pháp quay về Hà Đông tìm gia đình, nhưng không thấy rồi bỏ đi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *