Tìm người thân

MS2250: Trần Thị Hân tìm 2 em Bồng và Sợi

Họ và tên: Trần Văn Bồng, Trần Thị Sợi

Tên cha: Trần Văn Dưỡng

Tên anh-chị-em: Chị Trần Thị Nuôi (Trần Thị Hân hiện nay)

Năm thất lạc: 1945

Trong ảnh là bà Trần Thị Hân, tên lúc nhỏ là Trần Thị Nuôi, quê ở Thái Bình. Bà Nuôi tha thiết tìm hai em tên là Trần Văn Bồng và Trần Thị Sợi.

Năm 1945, bố mất, bà Nuôi được mẹ cho đi làm con nuôi cụ Phố ở Tân Đệ, Thái Bình. Sau đó, bà Sợi được gửi đến nhà cụ Tuyết tại Nam Định, còn ông Bồng thì được mẹ đưa đi đâu không rõ. Ở nhà cụ Tuyết được ít lâu thì bà Sợi đánh vỡ đồ, sợ bị đánh nên bà bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *