Tìm người thân

MS12562: Trần Thị Gái tìm anh Trần Văn Tân

Họ và tên: Trần Văn Tân

Năm thất lạc: 1947

Ảnh gia đình

Gia đình mong biết tin ông Trần Văn Tân, sinh khoảng năm 1930 -1935. Quê Hà Nội. Thân sinh là 2 cụ Trần Văn Thuần và Trần Thị Dư, thường gọi là cụ Cả Hoà. Các anh chị em là Nhân, Gái, Khệ, Phượng và Chi.

Trước năm 1947, ông Tân tham gia Thiếu sinh quân cùng chú ruột Trần Văn Thọ tại Phú Thọ. Năm 1947, ông được bổ sung vào đội tự vệ thành Hà Nội. Không rõ năm nào, có đồng đội ông Tân ghé về cho biết ông đang đóng quân tại Quảng Bình, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]