Tìm người thân

MS10894: Trần Thị Dự tìm chị Trần Thị Phối

Họ và tên: Trần Thị Phối

Năm thất lạc: 1943

Bà Trần Thị Dự

Trong ảnh là bà Trần Thị Dự, rất mong biết tin chị là bà Trần Thị Phối, sinh năm 1927, tại Hải Phòng. Bỏ đi vào Nam từ năm 1943 rồi bặt tin đến nay.

Hai cụ Trần Quốc Phội và Nguyễn Thị Nhơn sinh được 5 người con là Phối, Lịch, Dự và Sự. Năm 1943, hoàn cảnh khó khăn, bà Phối lên thị xã Hải Dương lấy hàng về bán. Tuy nhiên sau đó, bà Phối không về nhà mà đi theo một số người vào Nam sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *