Tìm người thân

MS11739 : Trần Thị Dự tìm anh kết nghĩa Nguyễn Văn Lượng

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượng

Năm thất lạc: 1980

Ảnh chị Dự

Chị Trần Thị Dự đăng ký tìm anh kết nghĩa Nguyễn Văn Lượng, là bộ đội quân nhạc. Mất liên lạc năm 1980.

Năm 1979, anh Lượng là bộ đội đóng quân tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1980, anh Lượng trở vào Nam. Vài tháng sau, anh Lượng gửi thư cho biết ngày 2/9/1985 sẽ ra Hà Nội dự lễ duyệt binh rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]