Tìm người thân

MS3642: Trần Thị Đạm tìm con Trần Minh Cương

Họ và tên: Trần Minh Cương

Tên cha: Nguyễn Văn Sách

Tên mẹ: Trần Thị Đạn

Năm thất lạc: 2005

MS3642

Hình anh Trần Minh Cương

Gia đình đăng ký tìm anh Trần Minh Cương, sinh năm 1983, tại Hà Giang. Cha mẹ là ông bà Nguyễn Văn Sách và Trần Thị Đạm.

Năm 2004, anh Cương đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Thời gian đầu anh vẫn viết thư và điện thoại về cho gia đình. Đến tháng 5/2005 thì không còn nhận được tin tức gì nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *