Tìm người thân

MS20024: Trần Thị Chót tìm con Ngọc Lương

Họ và tên: Ngọc Lương

Năm sinh: 1961

Năm thất lạc: 1968

Bà Trần Thị Chót mong biết tin con trai Ngọc Lương, sinh năm 1961. Mất tin từ năm 1968 tại Campuchia. Bố là ông Ngọc Chuồn.

Ông Lương là con trai út, trên còn các anh chị Cương, Sương và Hoa. Lúc nhỏ, anh Lương sống cùng bà ngoại Lý Thị Sen tại Sài Gòn. Năm 1968, bà ngoại dắt anh Lương sang Nam Vang, Campuchia sinh sống. Lúc đó, anh Lương ở nhà dì hai tên Trần Thị Lộc. Cũng trong năm đó gia đình mất liên lạc với anh Lương

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]