Tìm người thân

MS7633: Trần Thị Chắt tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Trần Thị Chất

Bà Trần Thị Chất

Bà Trần Thị Chắt rất mong tìm lại gia đình thất lạc khi được cho làm con nuôi trong nạn đói 1945.

Bà Chắt được kể lại rằng. Trước đây, gia đình bà sinh sống ở Thạch Long, Hà Tĩnh. Năm 1945, bà khoảng 3-4 tuổi, được cha mẹ mang ra chợ Gát cho làm con nuôi vợ chồng cụ Mính và cụ Khuyên. Một thời gian sau, cha mẹ đến xin nhận lại bà nhưng không được đồng ý. Sau lần đó không thấy ai đến tìm bà Chắt nữa. Ngoài thông tin này, bà không còn biết thêm gì về người thân ruột thịt của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *