Tìm người thân

MS19789: Trần Thị Bình tìm chị Trần Thị Mịch

Họ và tên: Trần Thị Mịch

Năm sinh: 1942

Tên cha: Trần Văn Luận

Tên mẹ: Nguyễn Thị Khai

Năm thất lạc: 1954

Bà Trần Thị Bình mong tìm chị cùng cha khác mẹ Trần Thị Mịch, sinh khoảng năm 1942, quê Hà Đông cũ. Cha mẹ là hai cụ Trần Văn Luận và Nguyễn Thị Khai.

Cụ Luận kết hôn với cụ Khai rồi sinh được 1 người con gái là Trần Thị Mịch. Sau đó, cụ Khai mất, cụ Luận đi thêm bước nữa. Năm 1954, cụ Luận cho bà Mịch làm con nuôi một người cảnh sát tên Bôn. Một thời gian sau, bà Mịch theo gia đình nuôi vào Nam rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *