Tìm người thân

MS14711: Trần Thị Bích Trâm tìm gia đình

Họ và tên: Trần Thị Bích Trâm

Năm thất lạc: 1961

Chị Trần Thị Bích Trâm lúc nhỏ

Chị Trần Thị Bích Trâm, sinh năm 1961 tại Đà Nẵng đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ các Sour cô nhi viện Thánh Tâm Sao Biển kể lại. Năm 1961, mẹ chị Trần Thị Bích Trâm là nữ sinh trường Đồng Khánh, Huế và ngụ tại Kim Long đến bệnh viện Teresa Đà Nẵng sinh con gái. Sau khi sinh con được 3 ngày thì mẹ mang chị Trâm gởi vào cô nhi viện Thánh Tâm Sao Biển ở Đà Nẵng nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]