Tìm người thân

MS9746: Trần Thị An tìm chồng Nguyễn Duy Châu

Họ và tên: Nguyễn Duy Châu

Năm thất lạc: 27/5/1979

Ông Nguyễn Duy Châu

Ông Nguyễn Duy Châu

Bà Trần Thị An đăng ký tìm thông tin về chồng là ông Nguyễn Duy Châu.

Ngày 27/5/1979, ông Châu lên tàu có số hiệu 0625 từ Cần Thơ đi vượt biên sang Mỹ rồi bặt tin từ đó. Gia đình đã hỏi thăm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *