Tìm người thân

MS16524: Trần Thanh Vân tìm em Nguyễn Thị Xuân Hoa và Nguyễn Văn Dũng

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hoa và Nguyễn Văn Dũng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Xuân Tùng

Tên anh-chị-em: Trần Thanh Vân

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Xuân Tùng lúc trẻ

Anh Trần Thanh Vân đăng ký tìm hai em lai Mỹ là Nguyễn Thị Xuân Hoa, sinh năm 1967 và Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1971. Mẹ là bà Nguyễn Thị Xuân Tùng.

Trước năm 1967, bà Nguyễn Thị Xuân Tùng cùng con trai Trần Thanh Vân từ Sài Gòn ra Khánh Hòa làm việc trong sở Mỹ. Năm 1967, bà Tùng sinh con gái lai Mỹ đen đặt tên là Nguyễn Thị Xuân Hoa. Năm 1971, bà Tùng sinh con trai lai Mỹ trắng, đặt tên Nguyễn Văn Dũng. Sau đó, bà Tùng đưa các con vào Sài Gòn sinh sống. Do hoàn cảnh  khó khăn, bà Tùng mang hai con là Nguyễn Thị Xuân Hoa, Nguyễn Văn Dũng gởi vào cô nhi viện Kỳ Đồng nhờ các sơ nuôi giúp và thường đến thăm hai con.

Năm 1975, các sơ báo chị Hoa và anh Dũng đã được đưa ra nước ngoài, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *