Tìm người thân

MS13182: Trần Thanh Tuấn tìm bác Trần Thị Hiến

Họ và tên: Trần Thị Hiến

Năm sinh: 1944

Tên mẹ: Trần Thị Bắc

Năm thất lạc: 1945

Ảnh cụ Bắc

Gia đình mong biết tin bà Trần Thị Hiến, sinh năm 1944, tại Bình Lục, Hà Nam. Mẹ là cụ Trần Thị Bắc.

Năm 1944, chiến tranh loạn lạc. Cụ Bắc đưa các con đi sơ tán tại Hải Phòng. Khi đó, bà Hiến được 6 tháng tuổi, bị mụn nhọt rất nhiều nhưng chữa không khỏi nên đành cho bà cho một cụ tên Tặng nuôi giúp. Sau đó, cụ Tặng gửi bà Hiến vào cô nhi viện ở phố Chiêu Thương, gần ga Thượng Lý, thành phố Hải Phòng. Một thời gian sau, bà Hiến được chuyển vào Sài Gòn rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *