Tìm người thân

MS6166: Trần Thanh Thực tìm em Trần Thị Thêm

Họ và tên: Trần Thị Thêm

Năm sinh: 1942

Quê quán: Nam Định

Tên anh-chị-em: Trần Văn Lượng, Trần Thị An, Trần Thanh Thực

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin bà Trần Thị Thêm, sinh khoảng năm 1942, tại Nam Định. Vì hoàn cảnh gia đình phải gửi vào trại tế bần vào năm 1945

Bà Thêm là con út trong gia đình đông con tại Nam Định. Năm 1945,  khó khăn đói kém, bà Thêm được chị gái tên An bồng đến một trại tế bần ở thành phố Nam Định nhờ nuôi giúp. Khi đó, bà An không biết chữ nên chỉ mua cho em một con tò he rồi ra về. Năm 1955, gia đình tìm đến hỏi thăm nhưng không có thông tin của bà Thêm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *