Tìm người thân

MS16237: Trần Thanh Sơn tìm cha Lê Xuân Trường

Họ và tên: Lê Xuân Trường

Năm thất lạc: 1963

Hình ông Lê Xuân Trường lúc trẻ

Anh Trần Thanh Sơn đăng ký tìm cha Lê Xuân Trường.

Ông Lê Xuân Trường có thể là người quê quán tại Phụng Hiệp, Hậu Giang. Năm 1954, ông Trường tập kết ra Bắc, thuộc đơn vị F330, E1, D3, C3 đóng quân tại Thanh Hóa. Trong thời gian này, ông Trường lập gia đình với bà Nguyễn Thị Lân, là người địa phương. Năm 1962, bà Lân sinh con trai, đặt tên Trần Thanh Sơn. Năm 1963, ông Trường chuyển sang đơn vị F338, đóng quân tại Hà Đông, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *