Tìm người thân

MS10536: Trần Thanh Liên tìm anh tên Cò

Họ và tên: Tìm anh tên Cò

Năm thất lạc: Khoảng năm 1948

Ông Trần Thanh Liêm

Ông Trần Thanh Liên đăng ký tìm anh tên Cò, sinh khoảng năm 1946. Quê Nam Định.

Khoảng năm 1948, mẹ mang ông Cò gởi cho bà nội để đi thăm bố ở chiến trường. Ông Cò bị ghẻ lở khắp người nên bà nội mang ông Cò gởi vào nhà thương Phát Diệm để nhờ các Sour chữa bệnh. Sau đó, gia đình sang đón ông Cò về thì được biết bên nhà thương đã cho ông Cò đi làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *