Tìm người thân

MS2884: Trần Thanh Liêm tìm vợ Phạm Thị Uẩn

Họ và tên: Phạm Thị Uẩn

Năm sinh: 1954

Năm thất lạc: 1998

Bà Phạm Thị Uẩn và con gái Trần Bảo Ngọc

Bà Phạm Thị Uẩn và con gái Trần Bảo Ngọc

Ông Trần Thanh Liêm đăng ký tìm vợ là Phạm Thị Uẩn, sinh năm 1954, tại Phú Thọ, bỏ nhà đi từ năm 1998.

Ông Liêm kết hôn với bà Uẩn rồi sinh được hai người con là Minh và Ngọc. Trước đây bà Uẩn công tác tại Xí nghiệp X81, đến năm 1993 thì về hưu.

Tháng 6/1998, bà Uẩn đi ra công viên gần nhà để tập thể dục rồi không quay về nữa. Gia đình đã đăng tin và tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]