Tìm người thân

MS12005: Trần Thanh Liêm tìm ông nội Trần Quỳ

Họ và tên: Trần Quỳ

Năm sinh: 1907

Gia đình mong biết tin cụ Trần  Quỳ, sinh năm 1907, quê Thừa Thiên Huế. Vợ tên là Tôn Nữ Thị Cảnh.

Trước năm 1972, cụ Quỳ lập gia đình với cụ Cảnh rồi sinh được 4 con là Biều, Ẩm, Bĩnh và Hùng. Năm 1942, cụ Quỳ cùng cháu tên Thiện lên Đà Lạt làm ăn. Vài năm sau, ông Thiện về quê và cho biết cụ Quỳ bị bệnh phải nhập viện ở bệnh viện Đà Lạt. Sau khi khỏi bệnh cụ theo một người bạn ra Hà Nội làm ăn rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *