Tìm người thân

MS16882: Trần Thành A tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Trần Thành A tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1939 – 1941

Các con ông Trần Độc Lập đăng ký tìm dòng họ nội tại Thái Bình.

Ông Trần Độc Lập, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Trần Thái Độ và Nguyễn Thị Vàng, hoặc Lê Thị Vàng.

Khoảng năm 1939 – 1941, ông Trần Độc Lập vào miền Nam làm công nhân đồn điền cao su cho Pháp. Ông Lập mất sớm nên các con không có nhiều thông tin về quê nội. Lúc còn sống, ông Lập thường kể cho các con nghe ông có 2 người chị lấy chồng người Pháp, và quê ở gần đền thờ đức thánh Trần. Nay các con ông Lập mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *