Tìm người thân

MS6014: Trần Thận tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Tìm quê ngoại

Năm thất lạc: 1893

Ông Trần Thận, sinh năm 1926, mong tìm lại họ tộc ngoại thất lạc trong thiên tai năm 1893.

Mẹ ruột ông Thận là cụ Trần Thị Lài lúc sinh thời kể lại rằng. Quê của cụ ở Ngũ Giáp, phủ Điện Bàn. Năm 1893 xảy ra thiên tai mất hết mùa màng, bố mẹ đưa cụ Lài cùng một người chị hay em của cụ bỏ quê đi tha phương cầu thực. Sau đó, bố mẹ mang cụ Lài cho một gia đình họ Trang ở chợ Bàn Thạch thuộc Duy Xuyên, Quảng Nam. Còn người chị hay em gái của cụ được cho gia đình người Hoa tên là La Thiên Thái ở Hội An. Từ đó, cụ Lài không còn tin tức gì của gia đình ở quê nữa. Các con cháu của cụ sau này càng không biết tìm lại nguồn cội từ đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *