Tìm người thân

MS14583: Trần Tế tìm con Trần Huyền Hái

Họ và tên: Trần Huyền Hái, tức Thái Hán Khuôl

Tên cha: Trần Tế, tức Thái Buồi Liếm

Ông Trần Tế, tức Thái Buồi Liếm đăng ký tìm con Trần Huyền Hái, tức Thái Hán Khuôl, sinh năm 1954. Quê Campuchia.

Ông Trần Tế cùng vợ và con trai Trần Huyền Hái

Trước năm 1975, gia đình ông Thái Buồi Liếm sinh sống tại Phnôm Pênh, Campuchia. Tháng 7/1975, Pôn Pốt gây ra nạn diệt chủng tại Campuchia, gia đình chạy loạn, rồi thất lạc đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *