Tìm người thân

MS16550: Trần Sỷ Biều tìm con Trần Sỷ Hiều

Họ và tên: Trần Sỷ Hiều

Năm sinh: 1956

Quê quán: Hà Tĩnh

Tên cha: Trần Sỷ Biểu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hảo

Năm thất lạc: 1980

Ông Trần Sỷ Hiều

Gia đình mong biết tin ông Trần Sỷ Hiều, sinh năm 1956. Quê Hà Tĩnh. Thân sinh là hai cụ Trần Sỷ Biều và Nguyễn Thị Hảo.

Năm 1974, ông Trần Sỹ Hiều tham gia bộ đội. Sau năm 1975, ông Hiều tham gia chiến tranh biên giới Tây Bắc. Năm 1980, ông Hiều phát bệnh tâm thần. Đơn vị cho ông Hiều đi điều trị. Trong thời gian điều trị, ông Hiều bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *