Tìm người thân

MS7328: Trần Sơn Lâm tìm chị họ Trần Thị Não

Họ và tên: Trần Thị Não

Năm sinh: 1938-1940

Tên cha: Trần Trọng Hiển

Năm thất lạc: 1945

MS7328

Hình cụ Trần Trọng Vinh

Gia đình tha thiết mong tin bà Trần Thị Não, sinh khoảng năm 1938, tại Thái Bình. Cha là cụ Trần Trọng Hiển.

Năm 1945, cha mất, bà đến sống với chú ruột là cụ Trần Trọng Vinh. Một thời gian sau, cụ Vinh đưa cháu gái lên Hà Nội sinh sống rồi cho cháu gái làm con nuôi một gia đình ở Hà Đông và bặt tin từ ngày đó. Khi cho làm con nuôi, bà Não khoảng 6,7 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *