Tìm người thân

MS10108: Trần Sẹo tìm mẹ Nguyễn Thị Dược

Họ và tên: Nguyễn Thị Dược

Năm thất lạc: 1969

Ông Trần Văn Sẹo rất mong biết tin mẹ là cụ Nguyễn Thị Dược, quê Bình Định.

Cụ Dược kết thôn với cụ Trần Ki rồi sinh được hai người con là Dài và Sẹo. Năm 1963, cụ Ki mất, cụ Dược tái hôn rồi sinh thêm ba người con là Chín, Đường và Ngọt. Năm 1969, ông Sẹo bị bắt đi lính quân dịch ở Đắk Nông rồi mất liên lạc với mẹ và người thân từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *