Tìm người thân

MS10825: Trần Quốc Thỉnh tìm đồng đội

Họ và tên: Tìm đồng đội cũ

Năm thất lạc: 1969

Muoi dong doi ( chụp tại Vinh - Nghe An )

Những đồng đội cũ chụp tại Vinh, Nghệ An

Ông Trần Quốc Thỉnh đăng ký tìm đồng đội là Keng, Hiển, Dung, Vọng, Hân, Thắng.

Ông Thỉnh đi bộ đội thuộc đơn vị Đại đội 7, Trung đoàn 210, Sư đoàn 367 được thành lập ở Tân Trào, Thái Nguyên. Đơn vị của ông là đại đội chỉ huy, kiêm công tác văn nghệ. Đơn vị gồm có Đinh Xuân Lai, đại đội trưởng quê ở Hà Bắc, ông Dung quê Hà Tây, ông Vọng quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ông Hân và ông Thắng quê Hà Tây và ông Hiệp quê Hải Dương. Ông Thỉnh theo đơn vị đã trải qua nhiều trận đánh tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An,…

Tháng 12/1969 đơn vị nhận lệnh tập trung tại Vinh, Nghệ An để hành quân vào Nam chiến đấu, trước khi hành quân thì ông và đồng đội chụp chung một bức hình và hẹn nhau sau này nếu còn sống thì gặp lại nhau ở nhà đại đội trưởng Đinh Xuân Lai, ở Hà Bắc. Sau đó đơn vị hành quân vào đến đường 9 thì Đại đội bị tách ra nhận được nhiệm vụ mới rồi bặt tin từ ngày đó.

Lần đó, chụp hình chung với đơn vị của ông Thỉnh còn có ông Keng là chính trị viên và ông Hiển là Trung đội trưởng Trung đoàn 210.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]