Tìm người thân

MS10825: Trần Quốc Thỉnh tìm đồng đội

Họ và tên: Dung, ông Hân, ông Thắng, ông Vọng

Năm thất lạc: 1969

Tấm hình được chụp tại Vinh, Nghệ An trước khi hành quân vào Nam chiến đấu

Ông Trần Quốc Thỉnh mong biết tin đồng đội là ông Dung, ông Hân, ông Thắng, quê Hà Tây và ông Vọng, quê Hà Tĩnh.

Trước tháng 12/1969, các ông tham gia bộ đội, thuộc Đại đội 7,  Trung đoàn 210, Sư đoàn 367 được thành lập ở Tân Trào, Thái Nguyên. Từ khi thành lập, đại đội đã trải qua hành trình chiến đấu từ Thái Nguyên về Hà Nội, rồi theo đường 5 xuống bảo vệ Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng về Sơn Tây. Sau đó di chuyển vào Nam Đàn rồi chiến đấu đánh giữ Ngã ba Đồng Lộc. Sau khi đánh giữ Ngã ba Đồng Lộc đại đội tiếp tục Chiến dịch Đường 7 – Cánh đồng Chum trước tháng 12/1969. Đến tháng 12/1969 đơn vị nhận lệnh tập trung tại Vinh, Nghệ An để hành quân vào Nam chiến đấu, trước khi hành quân thì có chụp hình và hẹn nhau sau này nếu còn sống thì gặp lại nhau ở nhà đại đội trưởng Đinh Xuân Lai, ở Hà Bắc. Sau đó đơn vị hành quân vào đến đường 9 Nam Lào thì Đại đội bị tách ra nhận nhiệm vụ mới, rồi bặt tin. Sau này ông Thỉnh đi tìm kiếm thì tìm được hai người là ông Đinh Xuân Lai đại đội trưởng và ông Bùi Văn Hiệp ở Thanh Điện, tỉnh Hải Dương.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *