Tìm người thân

MS15842: Trần Quốc Khánh tìm cô Trần Thị Hoàn

Họ và tên: Trần Thị Hoàn

Tên cha: Trần Văn Khang

Tên mẹ: Trần Thị Kẹo

Tên anh-chị-em: Xoan, Khải, Bao và Khá

Năm thất lạc: 1975

Gia đình mong biết tin bà Trần Thị Hoàn, sinh năm 1931, quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Khang và Trần Thị Kẹo. Các anh chị em là Xoan, Khải, Bao và Khá.

            Bà Trần Thị Hoàn lúc trẻ

Năm 1945, gia đình cụ Trần Văn Khang chuyển lên Hà Nội kiếm sống. Trong thời gian này, cụ Khang và hai người con út mất trong nạn đói.  Sau đó, cụ Trần Thị Kẹo phát bệnh tâm thần. Bà Trần Thị Xoan đi ở, ông Trần Quốc Khải tham gia cách mạng, còn bà Trần Thị Hoàn lấy người lính Pháp, đổi tên là Nguyễn Thị Hoàn, sinh sống tại Cửa Bắc, Hà Nội.

Năm 1955, ông Khải ghé thăm bà Hoàn.  Sau đó, bà Hoàn cùng chồng xuống Hải Phòng di cư vào Nam. Khi ra Hải Phòng, cụ Kẹo và bà Xoan đưa xuống tàu. Sau này gia đình đi tìm, thì được biết bà Hoàn lập gia đình mới, rồi theo chồng sang Mỹ định cư từ năm 1975, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *