Tìm người thân

MS16000: Trần Quốc Châu tìm ông Nguyễn An

Họ và tên: Nguyễn An, tức Hà

Tên cha: Nguyễn Trì

Tên mẹ: Nguyễn Thị Môn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Sáp

Năm thất lạc: 1975

Anh Trần Quốc Châu đăng ký tìm ông Nguyễn An, tức Hà sinh năm 1951. Ông Hà quê tỉnh Bình Định. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Trì và Nguyễn Thị Môn. Anh trai tên Nguyễn Sáp. Vợ là bà Nguyễn Thị Bốn.

Nguyễn An, tức Hà lúc trẻ

Trước năm 1975, ông Nguyễn An, tức Hà đi lính, đóng quân tại An Khê. Gia đình mất tin tức của ông Hà đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]