Tìm người thân

MS5756: Trần Quang Tiện tìm em Trần Thị Diễn hay Trần Thị Liễu

Họ và tên: Trần Thị Diễn

Năm sinh: 1966

Quê quán: Quãng Nam

Năm thất lạc: 1968

Trần Thị Diễn

Trần Thị Diễn

Anh Trần Quang Tiện đăng ký tìm em là Trần Thị Diễn, tức Diễn Nhở, sinh năm 1966, tại Đại Lộc, Quảng Nam. Bà Diễn là con út trong gia đình có 5 chị em là Tuyết, Sương, Tiện, Diễn Lớn và Diễn Nhở.

Bố mẹ mất sớm, mấy chị em phải theo bà con đi sơ tán ra Đà Nẵng sinh sống vào năm 1968. Hoàn cảnh khó khăn, chị Tuyết đành gửi em gái vào Cô nhi viện Phước Thành cho các sơ chăm sóc. Khi đó đi cùng chị Tuyết còn có người bác ruột tên Đặng Thị Bút và người cô ruột là Trần Thị Bộ. Sau đó, chị Diễn Nhở được đổi tên là Trần Thi Liễu. Cũng trong năm đó, chị Tuyết mất nên gia đình không biết tin tức gì về chị Diễn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *