Tìm người thân

MS7314: Trần Quang Khải tìm cậu Hoàng Văn Cu

Họ và tên: Hoàng Văn Cu

Năm sinh: 1941-1942

Tên anh-chị-em: Hoàng Thị Hồi

Năm thất lạc: 1945

MS7314

Hình bà Hoàng Thị Hồi

Gia đình tha thiết mong tin ông Hoàng Văn Cu, sinh khoảng năm 1941-1942, tại Nam Định, vì hoàn cảnh gia đình phải cho đi làm con nuôi một gia đình ở gần phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Năm 1945, anh cả mất tích, bố mẹ và các anh em mất trong nạn đói, chỉ còn bà Hồi và người em trai tên Cu đùm bọc lẫn nhau. Khi đó, bà Hồi khoảng 25 tuổi, không nuôi nổi em nên đành nhớ một người hàng xóm đem cho một gia đình ở gần nhà cụ Thiệt ở phố Khâm Thiên Hà Nội rồi bặt tin từ ngày đó.

Gia đình đã hỏi thăm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *