Tìm người thân

MS8134: Trần Nhị Cửu tìm con bé Bẹp

Họ và tên: Trần Thị Thanh Xuân (hay Bẹp)

Năm thất lạc: 1993

Trần Thị Thanh Xuân trước khi thất lạc

Trần Thị Thanh Xuân trước khi thất lạc

Ông Trần Nhị Cửu tha thiết mong tin con là Trần Thị Thanh Xuân, tức Bé Bẹp, sinh năm 1985, tại Cần Thơ. Thất lạc năm 1993, tại chợ Cần Thơ.

Vợ chồng ông Cửu, bà Thảo sinh được 7 người con là Thủy, Phước, Lộc, Thọ (tức Chuột), Xuân (tức Bẹp), Sang (tức Mập) và Phú. Hằng ngày ông Cửu đi chạy xe ôm, còn vợ bán bún ở chợ Cần Thơ. Năm 1993, Bẹp theo chị Thủy ra chợ Cần Thơ chơi rồi thất lạc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *