Tìm người thân

MS16019: Trần Ngọc Tuyến tìm chú họ Trần Văn Nha

Họ và tên: Trần Văn Nha

Tên mẹ: Trần Văn Thử

Năm thất lạc: 1945

Anh Trần Ngọc Tuyến đăng ký tìm chú Trần Văn Nha, sinh khoảng năm 1935. Quê Nam Định. Bố là cụ Trần Văn Thử.

Năm 1945, bố mẹ và các anh chị qua đời trong nạn đói, ông Nha bỏ làng đi kiếm ăn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *