Tìm người thân

MS2902: Trần Ngọc Tâm tìm ba ruột Bautista C.Rodolfo

Họ và tên: Bauttsta C.Rodolfo

Quê quán: Philipin

Năm thất lạc: 1974-1975

Ms2902

Bà Nhiều và ông Rodolfo

Anh Trần Ngọc Tâm, sinh năm 1968 rất mong biết tin ba ruột người Phillipin là ông Bautista C.Rodolfo, sinh khoảng năm 1928.

Trước đây, ông Bautista là kỹ sư làm việc cho hãng Alaska Barge and Transport ở Cầu Đá, Nha Trang. Vào năm 1968, ông quen bà Trần Thị Nhiều, khi đó khoảng 20 tuổi, làm phục vụ tại một sở Mỹ ở Nha Trang, Khánh Hòa. Trong thời gian chung sống, ông bà có với nhau tất cả được 5 người con, trong đó có 2 người mất từ nhỏ, còn lại 3 người là Susan Tran Bautista, Jerry Tran Bautista và Trần Ngọc Tuấn. Khoảng năm 1972, Mỹ đưa ông lên tàu về nước. Đến năm 1974-1975, ông gửi thư về cho biết đã nhờ người đưa vợ con sang Mỹ vì chưa sắp xếp được nên bà  Nhiều quyết định ở lại và bặt tin ông từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *