Tìm người thân

MS13173: Trần Ngọc Minh tìm hai chị Xáo Mặn và Xáo Mó

Họ và tên: Xáo Mặn và Xáo Mó

Năm sinh: 1940- 1942

Tên cha: Trần Hắc

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin bà Xáo Mặn, sinh khoảng năm 1940 và bà Xáo Mó sinh khỏag năm 1942. Cha là cụ Trần Hắc. Mất liên lạc năm 1945.

Khoảng năm 1940, cụ Trần Hắc đi buôn bán ở Lào. Sau đó, cụ Hắc lập gia đình với một người phụ nữ Lào rồi sinh được hai người con gái là Xáo Mặn và Xáo Mó. Gia đình sinh sống tại bản Sana Sia Nậy. Năm 1945, cụ Hắc trở về Việt Nam sinh sống rồi mất liên lạc với vợ con ở Lào.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *