Tìm người thân

MS12356: Trần Ngọc Kim tìm con Trần Tuấn Quốc

Họ và tên: Trần Tuấn Quốc

Năm sinh: 2008

Năm thất lạc: 2010

Anh Trần Ngọc Kim đăng ký tìm con Trần Tuấn Quốc, sinh năm 2008, tại Đắk Nông. Bố mẹ là ông Trần Ngọc Kim và bà Nông Thị Miền. Tháng 2/2010, Quốc làm đổ nước uống ra sàn nhà nên bị bố phạt. Sau khi được bố thay quần áo, Quốc chạy ra suối tìm mẹ đang lấy nước, rồi bặt tin đến nay. Quốc có đặc điểm da trắng, tóc hoe vàng, tay trái đeo 1 cái vòng sắt.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]