Tìm người thân

MS3212: Trần Ngọc Hải tìm anh Trần Ngọc Điệp

Họ và tên: Trần Ngọc Điệp

Năm sinh: 1978

Quê quán: Quảng Ngãi

Năm thất lạc: 2003

Anh Trần Ngọc Điệp

Anh Trần Ngọc Điệp

Anh Trần Ngọc Hải đăng ký tìm anh trai tên là Trần Ngọc Điệp, sinh năm 1978, tại Quảng Ngãi. Năm 2003, vì hoàn cảnh khó khăn, anh Điệp xin phép gia đình vào Nam làm ăn rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Gia đình đã hỏi thăm nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *