Tìm người thân

MS19191: Trần Ngọc Đa tìm vợ Nguyễn Thị Kim Tiến

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tiến

Năm sinh: 1957

Năm thất lạc: 1973

Ảnh ông Đa

Ông Trần Ngọc Đa sinh năm 1942, quê Quảng Trị mong biết tin bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh khoảng năm 1957, tại Sài Gòn.

Ông Đa là lính VNVH đóng quân tại Sài Gòn. Năm 1973, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Cuối 1973, bà Tiến đang mang thai thì ông Đa được lệnh chuyển về Quảng Trị. Năm 1985, ông Đa trở lại Sài Gòn tìm bà Tiến nhưng không gặp. Không ai biết bà đã chuyển đi đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]