Tìm người thân

MS8573: Trần Minh tìm con Trần Hoàng

Họ và tên: Trần Hoàng

Năm thất lạc: Tháng 3/1979

Ông Trần Minh rất mong biết tin con trai là Trần Hoàng, sinh năm 1971, thất lạc năm 1979 tại Đắk Lắk.

Anh Hoàng sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em tại Đắk Lắk là Thắng, Gái, Phượng, Hoàng và Bé. Khoảng năm 1978, có một người đi kinh tế mới vào Đắk Lắk làm nghề lái xe khách. Tháng 3/1979, ông Minh đi làm, anh Hoàng theo người lái xe ra đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Một thời gian sau, có thông tin anh Hoàng đang ở chùa cây số 5, Buôn Mê Thuộc, nhưng khi gia đình tìm đến thì không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *