Tìm người thân

MS15420: Trần Minh Quế tìm chị Trần Thị Lý và em Trần Thị Nhị

Họ và tên: Trần Thị Lý và Trần Thị Nhị

Tên cha: Trần Văn Giản

Tên mẹ: Phạm Thị Côn

Tên anh-chị-em: Trí, Lan và Quế

Năm thất lạc: 1945

Ông Trần Minh Quế

Ông Trần Minh Quế đăng ký tìm chị Trần Thị Lý, sinh năm 1934 và chị Trần Thị Nhị, sinh năm 1940, quê Ninh Bình. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Giản và Phạm Thị Côn. Anh chị em là Trí, Lan và Quế.

Năm 1945, cụ Trần Văn Giản và bà Trần Thị Trí qua đời. Cụ Phạm Thị Côn đưa 3 con vào Thanh Hóa, ở nhờ nhà bác rể tên Hân. Hằng ngày, cụ Côn dẫn ba con ra chợ Dún nhặt ngô và khoai. Sau đó, cụ Côn cho bà Trần Thị Nhị làm con nuôi. Còn bà Trần Thị Lý thì theo ông Lan đi chơi, rồi thất lạc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]