Tìm người thân

MS1760: Trần Minh Khoát tìm 3 người bạn của bố là Nhất, Thể và Thường

Họ và tên: Nhất,Thể,Thường

Năm thất lạc: 1948

Trần Minh Khoát

Năm 1947, cụ Trần Trọng Đường và vợ là Trần Thị Quý, sống cùng các con tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Tháng 3/1948, có 3 người ở giáo xứ Bùi Chu tên là Nhất, Thể và Thường đến nhà cụ Đường lánh nạn. Hằng ngày, 3 cụ giúp gia đình đang rổ cho cụ Quý đem ra chợ bán. Đến cuối năm 1948, khi Pháp chiếm Thái Bình, 3 cụ lại xin phép lên đường. Cụ Nhất nói sẽ đi lên Hòa Bình để lánh nạn, nhưng cụ Đường khuyên nên đi vào căn cứ địa cách mạng tại Võ Nhai để hoạt động. Sáng hôm sau, 3 cụ lên đường rồi mất liên lạc cho đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *