Tìm người thân

MS14715: Trần Mạnh Lập tìm dòng họ nội

Họ và tên: Trần Văn Tự

Tên cha: Trần Văn Lặc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chiêm

Năm thất lạc: 1954

Ông Trần Văn Tự

Anh Trần Mạnh Lập đăng ký tìm dòng họ bên nội tại Vĩnh Phúc.

Theo thông tin bố anh Trần Mạnh Lập là ông Trần Văn Tự kể lại. Thân sinh của ông là hai cụ Trần Văn Lặc và Nguyễn Thị Chiêm. Năm 1954, ông Trần Văn Tự di cư vào Vĩnh Long. Tại đây, ông Tự lập gia đình với bà Nguyễn Thị Sặc và sinh được 8 con là Lập, Thành, Xuân, Hoa, Hồng, Dũng, Tiến. Sau đó, ông Tự đi lính VNCH, đóng quân tại Đà Nẵng, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]