Tìm người thân

MS14740: Trần Long Tuyền tìm chú

Tên cha: Trần Văn Thông

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hiên

Năm thất lạc: 1945

Anh trai Trần Thế Vinh lúc trẻ

Anh Trần Long Tuyền mong biết tin chú chưa đặt tên, sinh năm 1945. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Thông và Nguyễn Thị Hiên.

Năm 1945, cụ Trần Văn Thông thị bị mù, cụ bà Nguyễn Thị Hiên một mình phải chạy bữa từng ngày nuôi các con. Do hoàn cảnh quá đói kém không khả năng nuôi các con, mẹ cụ Trần Văn Thông đành mang cháu trai khi đó được 8 tháng tuổi lên bỏ ở một nhà thờ thuộc giáo xứ Bùi Chu, Phát Diệm, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]