Tìm người thân

MS462: Trần Liên Hùng tìm cha

Họ và tên: Montegnac Hérault

Năm thất lạc: 1956

Ông Trần Liên Hùng sinh năm 1956 tìm cha là Montagnac Hérault – người trong ảnh.

Theo lời mẹ nuôi kể lại, sau khi sinh ông Hùng được 2 tháng tuổi thì ông Montaegnac Hérault được lệnh trở về Pháp.

Do ông Hùng còn quá nhỏ không thể đưa đi cùng được nên ba mẹ ruột đã đem ông cho bà Ling Acang ở Định Quán làm con nuôi rồi bỏ đi.

Từ đó đến nay ông Hùng không biết tin tức gì về bố mẹ ruột của mình cả.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *