Tìm người thân

MS15303: Trần Kim Liên tìm 5 con

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1969), Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Lệ Hằng (sinh năm 1971) và Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1972)

Tên cha: Nguyễn Văn Thủy

Tên mẹ: Trần Kim Liên

Năm thất lạc: 1973

Bà Trần Kim Liên

Bà Trần Kim Liên đăng ký tìm 5 con Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1969), Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Lệ Hằng (sinh năm 1971) và Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1972). Quê Cần Thơ. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Văn Thủy và Trần Kim Liên.

Năm 1973, do hoàn cảnh khó khăn, bà Trần Kim Liên mang 5 con là Ánh, Minh, Chí, Hằng và Tuấn gởi vào cô nhi viện Trưng Vương tại Cần Thơ, nhờ các Sour nuôi giúp. Sau năm 1975, gia đình quay lại cô nhi viện tìm thì được các Sour cho biết trẻ em trong cô nhi viện đã được chuyển đi nơi khác, hoặc cho làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]