Tìm người thân

MS13707: Trần Kim Bích Tiêu Anh Phụng tìm mẹ

Năm thất lạc: 1975

Ảnh gia đình chị Phụng

Trong ảnh là chị Trần Kim Bích Tiêu Anh Phụng, sinh năm 1975, tại Sài Gòn, đăng ký tìm mẹ.

Theo thông tin mà chị Phụng biết được. Năm 1975, chị được cụ Chín xin từ một người đàn bà tại ở chợ Thiết, gần chợ Lớn, Sài Gòn. Cụ Chín cho biết mình xin về cho cháu ở chợ Mỹ An làm con nuôi. Cụ nói khi con gái 18 tuổi thì bà đến dẫn đi tìm con.

Bà cho biết mình đi kinh tế ở Hố Nai, Biên Hòa, nhưng vì khó khăn nên quay lại Sài Gòn. Khi đó, bà dẫn theo 2 người con một trai, một gái. Người con trai lớn trước đó cũng cho đi làm con nuôi, nhưng trốn về.

Kể từ ngày đó, chị Phụng không biết thông tin gì về mẹ của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *