Tìm người thân

MS12178: Trần Khắc Suy tìm em Trần Khắc Hiền

Họ và tên: Trần Khắc Hiền

Năm thất lạc: 1945

ảnh ông Trần Khắc Suy

Ông Trần Khắc Suy đăng ký tìm em Trần Khắc Hiền, sinh khoảng năm 1941-1942. Quê Thái Bình. Thân sinh là 2 cụ Trần Khắc Tấu và Hà Thị Phao. Các anh chị là Ân, Lan, Thư và Hiền.

Năm 1945, gia đình ông Súy sống trên 1 chiếc thuyền, đậu dưới cầu Bo, tỉnh Thái Bình. Cuộc sống khó khăn, cụ Phao bảo con gái tên Lan, tức Còm, cõng ông Hiền gửi vào nhà thờ Cát Đàm, Thái Bình rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *