Tìm người thân

MS7790: Trần Huy Thực tìm chú Trần Huy Nhân

Họ và tên: Trần Huy Nhân

Năm thất lạc: 1975

scan000112-001

Ông Trần Huy Nhân

Anh Trần Huy Thực tha thiết mong tin chứ là Trần Huy Nhân, thường gọi là Hùng, sinh năm 1946, quê Nam Định. Ông Nhân có đặc điểm cao khoảng 1.60m, có sẹo nhỏ ở đuôi mắt trái.

Ngày 15/8/1972, ông nhập ngũ từ Nam Định. Năm 1975, ông về phép thăm gia đình. Sau khi hết phép ông trở vào đơn vị, chuẩn bị nhận giấy xuất ngũ. Tuy nhiên, sau đó, gia đình không biết tin tức gì về ông Nhân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *