Tìm người thân

MS15513: Trần Huy Luân tìm chú Trần Văn Bội

Họ và tên: Trần Văn Bội

Tên cha: Trần Văn Phong

Tên mẹ: Vũ Thị Y

Năm thất lạc: Khoảng năm 1941 – 1945

Ông Trần Văn Phúng, anh ông Trần Văn Bội

Gia đình mong biết tin ông Trần Văn Bội, sinh khoảng năm 1919, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Phong và Vũ Thị Y. Các anh là Tục và Phúng.

Khoảng năm 1941 – 1945, ông Trần Văn Bội vào miền Nam làm mộ phu đồn điền cao su, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]