Tìm người thân

MS8638: Trần Hữu Phước tìm chị Trần Thị Thục

Họ và tên: Trần Thị Thục

Năm thất lạc: Tháng 4/1965

Ông Trần Hữu Phước

Ông Trần Hữu Phước

Ông Trần Hữu Phước đăng ký tìm chị Trần Thị Thục, sinh khoảng năm 1922, tại Sông Bé cũ. Thân sinh là hai cụ Trần Hữu Thức và Phạm Thị Nụ. Dưới bà Thục còn 2 em là Thược và Phước.

Ông Lưu Văn Hòe, quê Quảng Nam, đi lính chế độ cũ đóng quân tại thị trấn Phước Long. Trong thời gian ở đây, ông kết hôn với bà Trần Thị Thục. Năm 1960, bà Thục sinh được 1 người con gái, đặt tên là Lưu Thị Mai, hai mẹ con vẫn sống ở quê ngoại. Tháng 04/1965, ông Hòe từ Phước Long về đón vợ con đi nơi khác rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *