Tìm người thân

MS15932: Trần Hữu Huấn tìm gia đình

Họ và tên: Phạm Văn Huân và Trần Thị Phan

Năm thất lạc: 1942

Ông Trần Hữu Huấn ( hình chụp năm 1979)

Ông Trần Hữu Huấn, sinh khoảng năm 1937, đăng ký tìm gia đình.

Ông Trần Hữu Huấn nhớ bố mẹ tên là Phạm Văn Huân và Trần Thị Phan. Trên ông Huấn là chị gái không nhớ tên. Khoảng năm 1942, do cuộc sống khó khăn, cụ Huân mang ông Huấn cho gia đình ông Lương Đình Cành, tại chợ Đầu, Hưng Yên, nhận làm con nuôi. Sau đó, ông Huấn bị gia đình nuôi mang bỏ ngoài đường thì được gia đình cụ Trần Đăng Trúc mang về nuôi, rồi bặt tin gia đình ruột đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *